Smluvní podmínky

Ač je to divné a možná i dost idealistické, nejdůležitější pravidlo je pravidlo fair-play, to znamená, že vztah mezi tím, kdo využívá služby na našich serverech 6105 – ONLINE 365 a tím, kdo tuto službu poskytuje, je založen na důvěře. Tím je řečeno téměř vše a snad tedy není potřeba sáhodlouze vypisovat smí se, nesmí se, může se. Řiďme se prostě pravidlem – ať nám naše činnost přinese co nejvíce radosti a ať nikoho nepoškozuje.

 • Poskytovatel služby se snaží službu poskytovat bez zbytečných omezení. Snaží se o maximální vycházení vstříc požadavkům uživatelů. Pokud tedy bude v našich silách, pomůžeme s čímkoliv.
 • Obsah stránek a uložených souborů musí být v souladu s právním řádem České Republiky.
 • Stránky uživatele nesmějí obsahovat zejména:
  - propagující hnutí pro potlačování základních lidských práv a svobod skupin či jednotlivce
  - zaměřující se na rozesílání hromadné pošty (spamu)
  - warez servery
  - download servery
  Stránky s tímto obsahem nejsou povoleny ani za podmínky přístupu chráněného heslem.
 • Uživatel se nesnaží o to, aby pomocí poskytované služby poškozoval jiné uživatele internetu (nevyrábí tedy stránky, které distribuují viry, nerozesílá nevyžádanou poštu, atp…
 • Poskytovatel si ponechává právo na možnost vymazání stránek, které nebudou v souladu nebo budou porušovat právní řád České Republiky a nebudou splňovat podmínky stanovené v těchto pravidlech.
 • Při opakovaném přestupování těchto pravidel má poskytovatel právo ukončit uživateli možnost využití poskytované služby bez povinnosti vrátit zaplacenou částku nebo její poměrnou část.
 • Uživatel je povinen uvést při objednávce služby své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s poskytovatelem. Je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s poskytovatelem.
 • Veškeré informace získané při registraci nových stránek nebudou poskytnuty třetí osobě a budou pokládány za důvěrné.
 • Zaplacené částky se při nevyužívání služeb nebo při vypovězení smlouvy uživatelem nevracejí.
 • Provozovatel neručí Klientům ani třetím osobám za žádné ztráty finančního, materiálního nebo jiného charakteru, způsobené nefunkčností nebo přerušením poskytované služby, poškozením nebo ztrátou dat či poškozením serverů, software nebo hardware. Služba poskytovaná prostřednictvím sítě Internetu sama o sobě vylučuje (vzhledem k technické podstatě Internetu) možnost jakékoli záruky na vlastní provoz, tedy například dosažitelnosti webových stránek z kteréhokoli místa připojení, doručitelnosti e-mailů, zajištění provozu Internetového připojení a zachování soukromí.